Kryodenervace u bolesti zad a končetiny

Úspěšný výkon kryoanalgezie byl uskutečněn na brněnském pracovišti EuroPainClinics u pacientky s chronickou bolestí, která dominovala levé oblasti zad s vyzařováním do dolní končetiny a s omezením záklonu. K potvrzení diagnózy provedl specialista MUDr. Michal Adam testovací fazetovou denervaci, která pacientce přinesla významnou úlevu, a proto mohlo být následně přikročeno kryodenervačnímu výkonu pro dlouhodobější účinek úlevy od bolesti.