Dlouhodobá bolest kolene

Kolena jako tzv. váhonosné klouby patří k nejvytíženějším kloubům lidského těla. Každodenní a časté používání a zátěž kolenou při různých činnostech a polohách, ať již se jedná o ohýbání kolenou, běžnou chůzi a běh, namáhání kolenou při práci či sportu znamená vyšší riziko možného zranění či akutní bolesti.

Pokud však bolest jednoho či obou kolenou přetrvává po dobu delší šesti měsíců a její intenzita se stále zvyšuje, jedná se o dlouhodobou (chronickou) bolest, která je obvykle způsobena degenerací kloubu, nebo zánětem. V takovém případě je vhodné co nejdříve vyhledat odbornou lékařskou pomoc a absolvovat potřebná ortopedická, revmatologická a další související vyšetření k zahájení léčby.

Jednou z příčin dlouhodobé bolesti kolene je osteoartróza (onemocnění spojené s opotřebením kloubní chrupavky) – časté, dnes již prakticky tzv. civilizační onemocnění postihující ponejvíce vyšší věkovou skupinu. Další častou příčinou je revmatoidní artritida (zánět kloubů), onemocnění často s osteoartrózou zaměňované.

Více o osteoartróze kolene

Specializovaná pracoviště EuroPainClinics poskytují při dlouhodobé (chronické) bolesti kolenou způsobené osteoartrózou speciální miniinvazivní výkony založené na tzv. denervaci kolenních kloubů. Cílem těchto výkonů je ošetření přímo kolenních nervů, které vedou bolest z kolene, čímž je ovlivněno vnímání bolesti. Poskytována je dále regenerativní terapie autologní plazmou.

Jaké výkony poskytujeme:

Výhody výkonů

  • Významné zlepšení kvality života redukcí bolesti
  • Dlouhodobý efekt výkonu (6 měsíců až 2 roky)
  • Kryoablační typ výkonu je možné zopakovat
  • Snížení užívání analgetik
  • Redukce tzv. „startovacích bolestí“ (vznikají při změně pohybu, mizí či lepší se po rozhýbání) a ranních bolestí spojených se ztuhlostí kloubů
  • Komfortnější delší chůze

Máte-li za sebou již ortopedické a revmatologické vyšetření a léčbu, která však nepřinesla očekávanou úlevu, kontaktujte nás a zjistěte, zda léčba některým typem námi poskytovaných výkonů může být vhodným řešení pro vaše obtíže.

Odešlete bezplatnou E-konzultaci