Osteoartróza

Osteoartróza je jedním z nejběžnějších nezánětlivých onemocnění kloubů. Postihuje zejména velké, tzv. váhonosné klouby (kyčelní, kolenní kloub), projevuje se však i u menších kloubů, např. prsty. Osteoartróza může být vyvolána lokálním opotřebením kloubu, který vede čas od času k bolestivému zánětu. Při osteoartróze začíná chrupavka pokrývající povrch kloubních kostí vstupujících do kloubů (čili kloubní chrupavka) degenerovat; přitom vzniká bolest a otok.

Degenerace kloubu může být urychlena vrozenou vadou, poraněním, infekcí, velkou roli hraje i obezita, ale např. i zaměstnání, kdy je kloub dlouhodobě zatěžován v důsledku opakované činnosti. Chrupavka „eroduje“, resp. opotřebovává se s postupujícím věkem člověka a postihuje nejčastěji osoby ve věku okolo 60 let, výjimkou však nejsou mladší ročníky (od 45-50 let).

Typickými příznaky jsou bolestivost a otok kloubu, které se při zátěži zhoršují a v klidu odeznívají, krátkodobá ztuhlost po odpočinku, omezení pohyblivosti, zvuk drhnoucí kosti při pohybu kloubu a bolest vystřelující do dalších míst, které se nacházejí na stejné nervové dráze jako postižený kloub. Při osteoartróze kolenních kloubů je typické podlamování kolenou nebo naopak neschopnost propnutí kolene.

K léčbě bolesti kolenních kloubů při pokročilé osteoartróze ve stadiích 3 a 4 poskytujeme na pracovištích EuroPainClinics inovativní miniinvazivní výkony. Výkon „Pulzní radiofrekvence s následnou kryoablací“ spočívá v aplikaci pulzní radiofrekvence a zmrazení nervových struktur. Dalším typem výkonu je „Duální radiofrekvenční terapie bolesti kolenního kloubu“, kdy kromě modulace bolesti kloubu může být navíc řešen i případný přítomný zánět (osteoartritida).

Při osteoartróze ve stádiích 1 a 2 poskytujeme moderní regenerativní léčbu autologní obohacenou plazmou aplikovanou pod precizní a bezpečnou RTG navigací.

Tipy, jak předchádzet zhoršování osteoartrózy

  • Úprava pohybových a režimových opatření
  • Redukce hmotnosti
  • Cvičení, fyzioterapie a rehabilitace
  • Vyhýbaní se chybnému přetěžovaní a jednostrannému zatížení kolene, zejména při práci či sportu

Odešlete bezplatnou E-konzultaci