Otázky a odpovědi

Upozorňujeme, že následující odpovědi na nejčastější otázky spojené s jednotlivými výkony jsou pouze obecného charakteru a v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem-specialistou, který pacienta poučí o všech nezbytných režimových a pohybových doporučeních individuálně, dle jeho zdravotního stavu.

1. Věnuji se rekreačně, ale pravidelně běhu. Za jak dlouho se po zákroku budu moci opět k této aktivitě vrátit?

Doba návratu k rekreačnímu běhání je velmi individuální – záleží na procesu hojení operačního místa, celkovém zdravotním stavu a fyzické kondici pacienta. Orientačně může jít o 2 až 5 dní po výkonu, s postupným zatěžováním.

2. Jaké cviky mám po výkonu vykonávat a v jaké frekvenci?

Po výkonu je vhodné provádět v pomalém tempu běžné pohyby kolene (ohýbání), a to ve stoji, v sedě a vleže, v sérii 5 opakování každou hodinu, tj. 15 opakování 3 až 4x denně. Záleží na individuální toleranci zátěže pacientem.

3. Jsou po výkonu speciální doporučení pro základní pohybové návyky?

Po výkonu nejsou určena speciální opatření k pohybovým návykům. Vhodný je postupný nástup běžných aktivit, individuálně podle stavu pacienta, vhodná je 1 až 2denní pauza.

4. Jaké sporty mohu po výkonu hned vykonávat?

V den výkonu je nutné zůstat bez významné zátěže. Návrat ke sportovním aktivitám se může lišit případ od případu. K chůzi se lze např. vrátit 2. až 3. den po výkonu, k plavání až po zhojení kožních vpichů, cca po 2 dnech.

5. Jakým sportům je potřeba se vyhnout?

Vodním aktivitám a sportům je vhodné se vyhnout minimálně 2 dny po výkonu, dále návrat s postupným zatěžováním.

6. Jakým pozicím a polohám se mám po výkonu vyhnout?

Je nutné mít na paměti, že cílem kryoablačního výkonu je zmírnění bolesti – nikoliv zlepšení pohybu v koleni. Polohy a pozice prováděné po výkonu, jako je klečení, dřep, vstávání ze sedu, dlouhodobé stání) by měly být pohodlnější a méně bolestivé. Rozsah pohybu jako takový se však provedeným výkonem nemění.

7. Musím po výkonu používat nějaké zdravotní podpůrné pomůcky (ortéza, punčochy proti embolii, obuv s pružnou podrážkou apod.)?

Po výkonu není potřeba používat žádných speciálních pomůcek.

8. Mohu hned po výkonu řídit auto?

Bezprostředně po denervačních výkonech není vhodné samostatně řídit automobil. Na výkon je proto také potřeba přijít v doprovodu jiné osoby. K řízení se může pacient vrátit, podle svého zdravotního stavu, i následující den po výkonu, každý případ je však individuální.

9. Mohu se hned na druhý den po výkonu vrátit do práce, nebo kdy se doporučuje být třeba týden na PN?

Každý případ je však individuální. Nutnost případné pracovní neschopnosti (PN) s vámi zkonzultuje lékař.

10. Může se po výkonu objevit, laicky řečeno, „voda v koleni“?

Vznik „vody v koleni“ po výkonu je nepravděpodobný, ale může se individuálně lišit.

11. Mám zůstat po výkonu stále v péči ortopeda?

Po výkonu je potřeba nadále zůstat v péči praktického lékaře a specialisty, tak jako před výkonem.

12. Jak se mám na výkon připravit?
Není vyžadována speciální příprava na výkon. Nutné je před výkonem vysadit léky na ředění krve – přesné pokyny a informace o tom, jak je potřeba se připravit, jakou dokumentaci vzít s sebou apod., obdrží pacient během telefonického kontaktu se sestrou při domluvě termínu výkonu.

Odešlete bezplatnou E-konzultaci