Duální radiofrekvenční terapie bolesti kolenního kloubu

Inovativním miniinvazivním výkonem léčby bolesti kolenního kloubu při pokročilé osteoartróze ve stadiu 3 a 4 je Duální radiofrekvenční terapie. Výkon kombinuje dva typy léčebných metod – využívána je tepelná léčba k ošetření nervů okolo kolenního kloubu, a dále radiofrekvenční léčba k modifikaci zánětlivých procesů uvnitř samotného kloubu. Oba poskytované výkony jsou šetrné, efektivní a mohou být provedeny současně, nebo samostatně.

Vhodný typ výkonu při léčbě bolesti kolene při pokročilé osteoartróze vám doporučí lékař-specialista na základě přesné diagnostiky bolesti kolenního kloubu.

Radiofrekvenční neurotomie

84 % pacientů léčených tepelnou a pulzní radiofrekvenční léčbou dosáhlo po třech měsících od výchozího stavu alespoň 50% úlevu od bolesti kolene *1

Výkon je jednou z možností paliativní modulace bolesti u pacientů s osteoartrózou kolene, kteří nereagují na konzervativní léčbu nebo jsou vystaveni vysokému riziku během chirurgické operace, např. v důsledku kardiovaskulárního onemocnění.

Jak výkon probíhá?

Při výkonu dochází k uložení dvou elektrod do oblasti kolenních (genikulárních) nervů, a to aktivní částí elektrody kolmo na nerv. Vlastní radiofrekvenční výkon probíhá 90 s při teplotě 82 °C. Výkon probíhá pod kontrolou rentgenu (RTG) nebo ultrasonografu (USG). Denervaci předchází přesná diagnostická blokáda nervových struktur.

  • bezpečná, efektivní, minimálně invazivní metoda
  • ambulantní výkon v lehké anestezii
  • délka trvání výkonu do 30 minut

Bipolární intraartikulární pulzní radiofrekvence

Výkon je používán k ošetření degenerativních změn a zánětu (osteoartritidy) zevnitř kloubu, čímž dochází k ovlivnění zánětu a snížení intenzity bolesti.

Jak výkon probíhá?

Výkon spočívá ve vysílání krátkých impulsů (20 ms) s frekvencí 2 Hz z radiofrekvenčního generátoru k nervovým strukturám. Mezi signály probíhá dlouhá fáze (420 ms), která zajišťuje teplotu 42 °C.

  • efektivní, minimálně invazivní metoda
  • ambulantní výkon v lehké anestezii
  • délka trvání výkonu do 15 minut

Kontraindikace k výkonu Duální radiofrekvenční terapie

Tumory, zlomeniny, akutní bolesti kolene, koagulopatie, onemocnění pojivové tkáně, celková infekce, vážná neurologická nebo psychiatrická porucha, kardiostimulátor.

* 1 Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G.Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radio equency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician 2017 Mar, 20(3):197-206. ISSN 1533-3159

Odešlete bezplatnou E-konzultaci