Léčba bolesti s využitím efektu chladu

Efekt chladu na bolest znal člověk již odedávna. První písemné záznamy o používání ledu a sněhu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízké teploty pro tlumení různých bolestí využívali již Egypťané ve starověku, proslulý lékař Avicenna dokonce využíval nízké teploty v předoperační a pooperační léčbě bolesti. Za napoleonských válek vypozorovali chirurgové, že napůl zmrznutí vojáci snáší bez větších problémů amputace končetin, a to prakticky bez anestezie. 

Využití tzv. kryoanalgezie postupem času nabíralo na kvalitě a vznikaly sofistikované formy zmrazování tkání za účelem ovlivnění bolesti. Dnešní přístroje umožňují kontrolované zmrazení nervových struktur s dlouhodobým efektem, ale zároveň i s kompletní regenerací nervů v určitých časových intervalech.

Miniinvazivní výkon kryoablace je inovativní metoda úlevy od bolesti. Jedná se o terapeutickou metodu, při které jsou působením nízké teploty dočasně přerušeny smyslové funkce v určitých strukturách periferního nervového systému, respektive těch součástí nervové tkáně, které přenášejí informace o bolesti. Po regeneraci nervu nastává plné obnovení nervových funkcí, a to často bez existence původních bolestivých syndromů. Nejčastěji se používá při léčbě bolesti dolní části zad, bolesti velkých kloubů, ale i v řadě dalších indikací.

O metodě kryoablace a jejím využití při léčbě bolesti čtěte více zde v článku